کانون تبلیغاتی جهان ایده

خودکار DELTA مدل LEX

     
         کانون تبلیغاتی جهان ایده

813
کد محصول
LEX
شناسه محصول

هر قلم دارای شماره منحصر به فرد می باشد.
بدنه قلم از سلولوید (سمغ درخت) ساخته و با دست تراش و صیقل داده شده است.
حلقه میانی قلم از جنس نقره و با دست استادکاران ماهر ایتالیایی قلم کاری شده است
گیره مزین به نشان قانون و با فلز رودیوم آبکاری شده است
این قلم دارای گارانتی مادام العمر مشروط می باشد