کانون تبلیغاتی جهان ایده

سررسید ترمو اروپایی نفیس

     
         کانون تبلیغاتی جهان ایده

1694
کد محصول
cod 46
شناسه محصول

21 فرمی (یکروزه جمعه مشترک)
قطع اروپایی
کاغذ: تحریر 70 گرم سفید چاپ کِرم
صفحات داخلی دو رنگ
تعداد صفحات: 336 صفحه (21 فرم)
در چند رنگ مختلف
همراه با با قابلیت چاپ داغی، طلاکوب و سیلک
صحافی تضمینی
بدرقه گراف