کانون تبلیغاتی جهان ایده

خودکار IPLOMAT مدل ENGINEER

     
         کانون تبلیغاتی جهان ایده

825
کد محصول
ENGINEER
شناسه محصول

بدنه قلم به صورت 6 وجهی ساخته شده است
روی بدنه قلم خط کش هایی در مقیاس اینچ، سانتی متر، یک دویستم متر و یک سیصدم متر طراحی شده است.
روی بدنه قلم ترازی تعبیه شده که به دلیل وجود گیره در وجه مجاور (به عنوان سطح اتکا) از دقت بالایی برخوردار است.
دارای 2 سایز پیچ گوشتی (دو سو و چهارسو). در هنگام استفاده از پیچ گوشتی درب قسمت بالای قلم روی نوک خودکار را می پوشاند تا مانع آسیب به دست در هنگام استفاده از پیچ گوشتی شود.